Con người và 7 cõi giới

Hàng ngàn năm nay con người vẫn luôn trăn trở với câu hỏi: Liệu ngoài cõi trần, ngoài thế giới mà chúng ta đang sống, đang nhìn thấy đây, còn có những thế giới nào khác nữa không? Có địa ngục và thiên đường không? Nếu có thì địa ngục ở đâu, dưới lòng đất ư? Còn thiên đường, hẳn ở trên trời cao? Sau khi chết, ai sẽ lên thiên đường và ai phải xuống địa ngục? Thiên đường, địa ngục và trần gian khác nhau như thế nào? Liệu con người sau khi chết có thể đầu thai hay sẽ thành ma? Có thể quay lại cõi trần hay không? Con người có linh hồn không, linh hồn như thế nào? Sau khi chết, linh hồn có còn tiếp tục tồn tại? Nếu có tồn tại thì tồn tại ở đâu, trong thế giới nào? Con người có phải là loài khỉ vượn tiến hóa mà thành? Con người khác con vật ở điểm nào? Con người đến thế gian này như thế nào?…

Đó là những câu hỏi mà mỗi con người từ khi sinh ra vẫn luôn băn khoăn, cho đến khi trở về cát bụi chưa chắc đã tìm được cho mình những câu trả lời thỏa đáng. Thế nên, sẽ thật hồ đồ khi nói rằng cuốn sách “Con người và 7 cõi giới” của tác giả Đặng Đức Truyền sẽ lý giải được tất cả mọi thắc mắc này.

TẢI VỀ BẢN EPUB

Phiên bản này chỉ dành cho thành viên Website, bạn vui lòng

hoặc Đăng ký thành viên.


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

BẠN ƠI ĐỪNG BỎ LỠ

Mời bạn tham gia bình luận

Tặng bạn cuốn eBook: "Để không MẤT thêm một KHÁCH HÀNG nào nữa"