Quà tặng: Bộ trọn eBooks Happy Life nổi tiếng của Ken Honda, bạn xem tại đây

Dạy con làm giàu tập 3 – Hướng dẫn đầu tư

Quyển sách trình bày những nguyên tắc đầu tư cơ bản của người cha giàu; cách giảm thiểu rủi ro trong đầu tư; 10 cách kiểm soát đầu tư của người cha giàu; cách biến thu nhập từ công ăn việc làm thành thu nhập thụ động và thu nhập danh mục đầu tư…