Mời bạn vào Group Zalo tặng eBooks miễn phí tại đây: https://zalo.me/g/aznvlu243

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả:

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bản di chúc do Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh lập, được công bố một phần sau khi Bác qua đời. Văn bản đầu tiên được viết trong 5 ngày kết thúc vào ngày 15 tháng 5 năm 1965, dài 3 trang có cả chữ ký người chứng kiến của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn. Năm 1968, Bác viết tay bổ sung thêm 6 trang. Trong đó, Hồ Chí Minh viết lại đoạn mở đầu, đoạn nói về việc riêng đã viết trong bản 1965 và thêm một số đoạn. Ngày 10 tháng 5 năm 1969, Bác viết lại toàn bộ đoạn mở đầu di chúc gồm một trang viết tay.

Sau khi Hồ Chí Minh qua đời, Hội nghị bất thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 3) chiều ngày 3 tháng 9 năm 1969 đã giao Bộ Chính trị trách nhiệm công bố di chúc của Hồ Chí Minh. Bản công bố chính thức chủ yếu dựa vào bản 1965, trong đó đoạn mở đầu lấy nguyên văn bản 1969. Phần giữa, từ đoạn nói về Đảng đến hết đoạn nói về phong trào cộng sản thế giới giữ nguyên văn bản 1965.

Sau 20 năm ngày mất và cũng để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI cho thông báo về ngày mất chính xác và toàn di chúc của Bác. Thông tin được công bố trong thông báo của Bộ Chính trị số 151 ngày 19/8/1989.


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

BẠN ƠI ĐỪNG BỎ LỠ

Chưa có liên kết. Bạn hãy sử dụng chức năng Tìm kiếm trên trang Web để tìm những thông tin bạn quan tâm nhé!

Mời bạn tham gia bình luận

Tạo Menu Online cho Nhà hàng, Quán cafe của bạn