Địa lý lớp 12

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 12 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm năm phần :Địa lý tự nhiên ;Địa lý dân cư ;Địa lý kinh tế; Địa lý các vùng kinh tế ;Địa lý địa phương …

Mục lục Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 12 :

ĐỊA LÝ VIỆT NAM

PHẦN I – ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

 • Vị trí địa lý và lịch sử phát triển lãnh thổ
  • Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
  • Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
  • Bài 4-5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
 • Đặc điểm chung của tự nhiên
  • Bài 6-7. Đất nước nhiều đồi núi
  • Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
  • Bài 9-10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
  • Bài 11. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (hết phần phân hóa Bắc Nam và Đông Tây)
  • Bài 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo: hết phần phân hóa theo độ cao)
  • Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
 • Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
  • Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
  • Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

PHẦN II – ĐỊA LÝ DÂN CƯ

 • Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta
 • Bài 17. Lao động và việc làm
 • Bài 18. Đô thị hóa
 • Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích

PHẦN III – ĐỊA LÝ KINH TẾ

 • Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 • Địa lý các ngành kinh tế
  • 1. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp
   • Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
   • Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp
   • Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
   • Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
   • Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
  • 2. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
   • Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp
   • Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
   • Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
   • Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
  • 3. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
   • Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
   • Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại

PHẦN VI – ĐỊA LÝ CÁC VÙNG KINH TẾ

 • Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng
 • Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng Sông Hồng
 • Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ
 • Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ
 • Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
 • Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
 • Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
 • Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long
 • Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo
 • Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

PHẦN V – ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG

 • Bài 44. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

Mời bạn tham gia bình luận

Tặng bạn cuốn eBook: "Để không MẤT thêm một KHÁCH HÀNG nào nữa"