Hành trình trí tuệ

Tâm người yếu đuối dễ sinh bệnh, khi bênh do tham phải dùng hỷ xả để chữa trị.

Bệnh do tham phải dùng hỷ xả để hóa giải, bệnh do sân giận phải dùng hoan hỷ để hóa giải, bệnh do sân giận phải dùng hoan hỷ để đối trị.

“Tâm như người họa sĩ, có thể vẽ ra mọi thứ”.

Nếu tâm linh đã mê muội nhàu nát quá rồi, tại sao không thay một tờ giấy khác để vẽ lên bức tranh “trời xanh muôn dặm, một sớm gió trăng?”

TẢI VỀ BẢN EPUB

Phiên bản này chỉ dành cho thành viên Website, bạn vui lòng

hoặc Đăng ký thành viên.


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

Mời bạn tham gia bình luận