Hoá học lớp 12 nâng cao

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm chín chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học …

Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao :

CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT

 • Bài 1. Este – Hóa học 12
 • Bài 2. Lipit – Hóa học 12
 • Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
 • Bài 4. Luyện tập este và chất béo
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 12
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương 1 – Hóa học 12

CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

 • Bài 5. Glucozơ – Hóa học 12
 • Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
 • Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat
 • Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hoá học 12

CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

 • Bài 9. Amin
 • Bài 10. Amino axit
 • Bài 11. Peptit và protein
 • Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 12
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương 3 – Hóa học 12

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

 • Bài 13. Đại cương về polime
 • Bài 14. Vật liệu polime
 • Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime
 • Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Hóa học 12
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương 4 – Hóa học 12

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

 • Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
 • Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại
 • Bài 19. Hợp kim
 • Bài 20. Sự ăn mòn kim loại
 • Bài 21. Điều chế kim loại
 • Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại
 • Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
 • Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Hóa học 12
 • Đề kiểm tra 45 phút – Chương 5 – Hóa học 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA HỌC 12

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

 • Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 • Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
 • Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm
 • Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
 • Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
 • Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Hóa học 12
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 6 – Hóa học 12

CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

 • Bài 31. Sắt
 • Bài 32. Hợp chất của sắt
 • Bài 33. Hợp kim của sắt
 • Bài 34. Crom và hợp chất của Crom
 • Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng
 • Bài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc
 • Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
 • Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng
 • Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Hóa học 12
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 7 – Hóa học 12

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

 • Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch
 • Bài 41. Nhận biết một số chất khí
 • Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 8 – Hóa học 12
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 8 – Hóa học 12

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12

 • Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế
 • Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội
 • Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 9 – Hóa học 12


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

Mời bạn tham gia bình luận

Làm thế nào để TĂNG DOANH THU cho NHÀ HÀNG, QUÁN CAFE của bạn?