Lịch sử Việt Nam bằng tranh tập 5 – Nhà Trần thắng giặc Nguyên Mông

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 5) - Nhà Trần Thắng Giặc Nguyên Mông
Thể loại:

Tập 5 giới thiệu về cuộc kháng chiến 3 lần chống quân Nguyên – Mông của nhà Trần – những trang sử vẻ vang và hào hùng của dân tộc.


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

Mời bạn tham gia bình luận