Mời bạn vào Group Zalo tặng eBooks miễn phí tại đây: https://zalo.me/g/aznvlu243

Lịch sử Việt Nam bằng tranh tập 7 – Khởi nghĩa Lam Sơn

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 7) - Khởi Nghĩa Lam Sơn
Thể loại:

Tập 7 giới thiệu về những diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.