Tịnh hoá tư duy

Trên đời, có nhiều việc đôi lúc nhìn tựa như có công, thật ra là có tội; có lúc nhìn như có tội, thật ra là có công; nhưng có khi không có công mà cũng không có tội, đôi lúc công cũng lớn mà tội cũng cao. Giữa công và tội, có khi công ít tội nhiều, đôi lúc công nhiều tội ít, công và tội thật sự rất khó bàn định!

Công và tội không phải là điều nhất thời có thể luận định, cũng không phải do một người, một nơi có thể phán xét. Công và tội cần phải trải qua kiểm chứng của thời gian và không gian, mới có thể đi đến kết luận. Bởi thông thường có những chuyện “trước có tội mà sau có công”; lại có những người “trước có công mà sau có tội”. Vì thế, công và tội cần phải trải qua sự kiểm chứng của thời gian và không gian, mới có thể đi đến kết luận. Có thể nói, tất cả sự vật trên thế gian, phần nhiều đều có công và tội. Ví dụ dao bén có thể giết người, song cũng có thể cắt thức ăn; súng có thể hủy diệt thế giới, đồng thời cũng có thể giữ gìn hòa bình; thuốc độc Arsenic có thể hại người, nhưng đối với thầy thuốc cao minh, họ có thể “lấy độc trị độc” để cứu người; thực phẩm dinh dưỡng dù tốt đến mấy mà ăn nhiều, hoặc ăn không đúng cách cũng sẽ sinh ra tác dụng phụ. Điều này cũng giống như câu: “Pháp chẳng phải thiện ác, nhưng thiện ác là pháp”.

TẢI VỀ BẢN EPUB

Phiên bản này chỉ dành cho thành viên Website, bạn vui lòng

hoặc Đăng ký thành viên.


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!