Mời bạn vào Group Zalo tặng eBooks miễn phí tại đây: https://zalo.me/g/aznvlu243

Vật lý lớp 12

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 bao gồm 8 chương:Dao Động Cơ,Sóng Cơ Và Sóng Âm,Dòng Điện Xoay Chiều,Dao Động Và Sóng Điện Từ,Sóng Ánh Sáng,Lượng Tự Ánh Sáng,Hạt Nhân Nguyên Tử,Từ Vi Mô Đên Vĩ Mô

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12, bao gồm 8 chương :

  • Chương I – Dao Động Cơ
  • Chương II – Sóng Cơ Và Sóng Âm
  • Chương III – Dòng Điện Xoay Chiều
  • Chương IV – Dao Động Và Sóng Điện Từ
  • Chương V – Sóng Ánh Sáng
  • Chương VI – Lượng Tự Ánh Sáng
  • Chương VII – Hạt Nhân Nguyên Tử
  • Chương VIII – Từ Vi Mô Đên Vĩ Mô


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

Mời bạn tham gia bình luận

Tặng bạn cuốn eBook: "Để không MẤT thêm một KHÁCH HÀNG nào nữa"