Vẽ bình an giữa trốn nhân gian

Đời người, có được ắt sẽ có mất, những chuyện trong nhân gian chẳng qua cũng chỉ nằm trong phạm trù giữa được và mất mà thôi! Trong được sẽ có mất, trong mất ắt có được. Dù được hay mất, cũng sẽ hết một đời.

Tiền bạc, có được sẽ tiêu tán. Địa vị, có được sẽ có lúc sa cơ. Tình yêu, có được rồi cũng sẽ đến hồi ly biệt. Đôi khi, được ở nơi này nhưng lại mất ở chỗ kia; có thể được lúc này, nhưng lại mất lúc khác. Có người được nhưng lại mất, có người mất rồi lại được; được được mất mất, mất mất được được, rồi cũng trôi qua một đời.

Thường thì, người ta chỉ thích được hơn là mất, như trong truyện “Tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc”. Người xưa có câu: “Mất cái này, sẽ có được cái khác”. Cho nên, trong Phật Quang thái căn đàm có nói: “Đời người được mất là lẽ tự nhiên”.

TẢI VỀ BẢN EPUB

Phiên bản này chỉ dành cho thành viên Website, bạn vui lòng

hoặc Đăng ký thành viên.


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

Làm thế nào để TĂNG DOANH THU cho NHÀ HÀNG, QUÁN CAFE của bạn?