KHẢO SÁT – TRẮC NGHIỆM

Mời bạn tham gia trắc nghiệm với chủ để

Có phải bạn đang bị những niềm vui giả tạo vây hãm?

Câu 1 trong tổng số 10 câu.

1. Có phải bạn luôn hi vọng những người xung quanh mình sẽ thay đổi?