KHẢO SÁT – TRẮC NGHIỆM

Mời bạn tham gia trắc nghiệm với chủ để

Có phải bạn đang bị những niềm vui giả tạo vây hãm?

Câu 1 trong tổng số 10 câu.

1. Có phải bạn vẫn nhớ như in việc đã từng bị ai đó coi thường, và cho đến bây giờ, bạn vẫn ưu phiền về chuyện đó?