Tác giả: Carol Dweck

Website – Bí quyết giúp doanh nghiệp bứt phá doanh số online
Mindset - Changing The Way You think To Fulfil Your Potential
Tham gia Group Zalo cùng chúng tôi
Tham gia Group Zalo cùng chúng tôi
Bí mật Kinh doanh Online/Offline
Bí mật Kinh doanh Online/Offline