Tác giả: David Heinemeier Hansson

Làm việc trực tuyến, quán xuyến tương lai
Khác biệt để bứt phá
Contact Me on Zalo