Tác giả: David Heinemeier Hansson

Website – Bí quyết giúp doanh nghiệp bứt phá doanh số online
Làm việc trực tuyến, quán xuyến tương lai
Khác biệt để bứt phá
Tham gia Group Zalo cùng chúng tôi
Tham gia Group Zalo cùng chúng tôi
Bí mật Kinh doanh Online/Offline
Bí mật Kinh doanh Online/Offline