Tác giả: Lê Minh Quốc

Mỗi ngày là một món quà
Các nhà chính trị Kể chuyện danh nhân Việt Nam tập 10
Danh nhân sư phạm - Kể chuyện danh nhân Việt Nam tập 9
Các vị nữ danh nhân Việt Nam - Kể chuyện danh nhân Việt Nam tập 8
Các nhà cải cách Việt Nam - Kể chuyện danh nhân Việt Nam tập 7
Danh nhân cách mạng Việt Nam - Kể chuyện danh nhân Việt Nam tập  6
Đời, thế mà vui
Danh nhân quân sự Việt Nam - Kể chuyện danh nhân Việt Nam tập 5
Danh nhân văn hoá Việt Nam - Kể chuyện danh nhân Việt Nam tập 4
Danh nhân khoa học Việt Nam - Kể chuyện danh nhân Việt Nam tập 3
Những người đi tiên phong - Kể chuyện danh nhân Việt Nam tập 2
Các vị tổ ngành nghề Việt Nam - Kể chuyện danh nhân Việt Nam tập 1
Contact Me on Zalo
Tải về trọn bộ sách DẠY CON LÀM GIÀU (Cha giàu - Cha nghèo) 13 tập
Tham gia Group Zalo