Tác giả: Osho

Tên thực của OshoAcharya Rajneesh, sau đổi là Bhagwan Shree Rajneesh (1931-1990). Ông sanh ngày 11 tháng 12 năm 1931 tại làng Rajneesh Chandra Mohan tỉnh Kuchwara, miền Trung Ấn Độ.

Vào cuối đời ông đổi tên là Osho. Song thân ông theo đạo Kỳ Na (Jainism), nhưng bản thân ông chưa từng gia nhập một tôn giáo nào trong suốt quãng đời của ông. Từ lúc còn bé, Osho đã tỏ ra là một con người có cá tính độc lập, cương quyết, nổi loạn và luôn luôn bảo hộ ý kiến của mình. Theo sách của ông ghi lại, ông đã đạt định “samadhi” và chứng ngộ vào ngày 21 tháng 3 năm 1953 lúc ông 21 tuổi.

Rajneesh đậu bằng Cao học Triết từ Viện Đại học University of Saugar. Sau đó ông dạy Triết học tại Viện Đại học University of Jabalpur trong chín năm. Cùng thời gian đó ông đi du thuyết nhiều nơi và trở nên một nhà lãnh đạo tôn giáo.

Đạo - Osho
Trưởng thành - Osho
Tantra (Osho)
Thiền (Osho)
Hiểu (Osho)
Cảm xúc
Trò chuyện với vĩ nhân
Thân Mật  - Cội Nguồn Của Hạnh Phúc
Osho - Sáng tạo bừng cháy sức mạnh bên trong
Osho - Yêu
Osho - Từ bi
Osho - Can đảm biến thành sức mạnh
Đạo - Con đường không lối
Hạnh phúc tại tâm
Contact Me on Zalo