Tác giả: Thiên Quang (biên dịch)

Vị giám độc một phút (Ông là ai?)
Vị giám độc một phút - đối phó với "Khỉ"
Vị giám độc một phút (Nghệ thuật lãnh đạo)
Vị giám độc một phút (đưa các nguyên tắc vào thực tế)
Vị giám đốc một phút (Xây dựng đội ngũ thành tích cao)
Contact Me on Zalo