Bạn muốn thường xuyên được tặng eBooks hay qua Zalo? Bạn nhấn vào đây tham gia Group.

Thể loại: Quản lý

Vị giám độc một phút (đưa các nguyên tắc vào thực tế)
Vị giám độc một phút - đối phó với "Khỉ"
Vị giám độc một phút (Ông là ai?)
Vị giám độc một phút (Nghệ thuật lãnh đạo)