Thể loại: Quản lý

Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Tập 2: Các Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả
Vị giám độc một phút (đưa các nguyên tắc vào thực tế)
Chiêu bài quản lý vàng của Bill Gates
Trở thành người lãnh đạo hiệu quả
Vị giám đốc một phút (Xây dựng đội ngũ thành tích cao)
Lãnh đạo bằng sức mạnh trí tuệ cảm xúc
Luận Ngữ Ứng Dụng Trong Kinh Doanh
Vị giám độc một phút (Ông là ai?)
Vị giám độc một phút (Nghệ thuật lãnh đạo)
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Tập 5: Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài
Bí quyết để trở thành ông chủ vĩ đại
Vị giám độc một phút - đối phó với "Khỉ"
Thuật lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Ferrari
Trí thông minh thực dụng