Thể loại: Quản trị

Thuật lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Ferrari
Trí tuệ xúc cảm - Ứng dụng trong công việc
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Tập 5: Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài
Dám lãnh đạo
Vị giám độc một phút - đối phó với "Khỉ"
Vị giám độc một phút (Nghệ thuật lãnh đạo)
Vị giám độc một phút (Ông là ai?)
Lãnh đạo, phục tùng hoặc cuốn xéo
Tìm kiếm Steve Jobs tiếp theo
Bí quyết để trở thành ông chủ vĩ đại
10 bí quyết thành công của Bill Gates
Trở thành người lãnh đạo hiệu quả
Lãnh đạo bằng sức mạnh trí tuệ cảm xúc
Trí Óc, Trái Tim Và Khí Phách
Trí thông minh thực dụng
Vị giám độc một phút (đưa các nguyên tắc vào thực tế)
Vị giám đốc một phút (Xây dựng đội ngũ thành tích cao)
Quản trị nhân sự đúng
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Tập 2: Các Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả
Bộ Cẩm nang Quản trị Kinh doanh dành cho Sếp