LÀM THẾ NÀO
để bán hàng Online/Offline
HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG?


Sinh học lớp 12


Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 được bộ giáo dục phát hành và đưa vào chương trình giảng dạy. Cuốn sách cung cấp đầy đủ kiến thức cho học sinh.

Chương trình Sinh học lớp 12

Phần 5: DI TRUYỀN HỌC
  • Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
  • Chương II : TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
  • Chương III : DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
  • Chương IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
  • Chương V: DI TRUYỀN HỌC
Phần sáu : TIẾN HOÁ
  • Chương I : Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
  • Chương II : Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
Phần bảy : SINH THÁI HỌC
  • Chương I : Cá thể và quần thể sinh vật
  • Chương II : Quần xã sinh vật
  • Chương III : Hệ sinh thái, sinh quyển

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP MỚI TẠI DG TRAINING

(Phòng 207 Nhà B, Cung Văn hoá Việt – Xô, Hà Nội)


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

Mời bạn tham gia bình luận

Tham gia Group Zalo cùng chúng tôi
Tham gia Group Zalo cùng chúng tôi
WORKSHOP KINH DOANH ĐỘT PHÁ DÀNH CHO CHỦ SHOP ONLINE/OFFLINE
WORKSHOP KINH DOANH ĐỘT PHÁ