CHIA SẺ NGẮN

Bạn NHẤN VÀO ĐÂY viết chia sẻ của bạn
Strong Testimonials form submission spinner.

Thông tin bắt buộc

Ví dụ: https://facebook.com/mesachhoiSẽ có nhiều người hơn biết tới bạn!
0 characters out of 5000Nội dung không quá 1000 từ bạn nhé.

Trong cuốn “Đại gia Gatsby” có một đoạn thế này: Những năm tháng thiếu thời và còn hay dễ bị người khác làm tổn thương, tôi được cha tôi khuyên mấy lời mà tôi vẫn tâm niệm cho đến bây giờ. “Hễ định phê phán ai đó”, ông nói “con… Xem chi tiết “Khi bạn định phê phán ai đó…”

Nguyễn Thị Kim Liên
https://fb.com/Lienchuyengiatamly