ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN WEBSITE


Bạn dành một phút điền đầy đủ và chính xác những thông tin dưới đây đăng ký thành viên trên website để được hưởng những quyền lợi mà người khác không có.

Lưu ý: Những mục có cấu (*) là thông tin bắt buộc bạn phải điền. Chỗ nào không hiểu thì bạn nhấn vào dấu hỏi để xem hướng dẫn.

Trong trường hợp không thể đăng ký được, bạn vui lòng gửi thông tin: Họ tên, email của bạn TẠI ĐÂY để chúng tôi tạo tài khoàn giúp bạn.

Quan trọng: Thông tin của bạn phải rõ ràng, chính xác, Họ tên phải dùng tên thật (không dùng tên nước ngoài), phải gõ bằng tiếng Việt có dấu. Mỗi người chỉ đăng ký duy nhất 1 tài khoản, sau khi đăng ký, trong vòng tối đa 24 giờ bạn phải kích hoạt tài khoản. Nếu bạn vi phạm những nội quy này, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn mà không cần báo trước.

Thông tin bắt buộc.
Thông tin bắt buộc.
Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối.
Lưu ý ghi lại mật khẩu để khỏi quên!
Xem Quy định của Website