CUỘC THI VIẾT CẢM NHẬN SÁCH

Đơn vị tổ chức: HỘI MÊ SÁCH | Nhà tài Trợ ABCD

Nội dung cuộc thi
Viết cảm nhận về cuốn sách bạn yêu thích nhất
Giải thưởng
3 triệu đồng
Quy định của cuộc thi
Nội dung quy định

[totalcontest contest=”336″]