Vị giám độc một phút (Nghệ thuật lãnh đạo)

Trong hồi này của Vị Giám Đốc Một Phút, một nhà doanh nghiệp than thở về sự kiện thiếu nhân tài tận tụy chăm chỉ làm việc trong tổ chức. Vì thế bà phải tự cáng đáng hầu hết mọi việc. Bà đã được vị Giám Đốc Một Phút khuyên nên làm việc “khéo léo hơn – chứ không nhiều hơn”. Trong cuộc nói truyện với ông giám đốc, nhà nữ doanh nghiệp này học cách dùng “Những biện pháp khác nhau cho những người khác nhau” và bà đã trở thành một Nhà Lãnh đạo Tình huống.

Việc chấp nhận Lãnh đạo Tình huống như là phương pháp thiết thực, dễ – hiểu – và – dễ – áp – dụng trong việc quản lý và thúc đẩy con người, đã trở thành phổ biến khắp thế giới trên 15 năm nay. Paul Hersey và tôi đầu tiên đã mô tả Lãnh đạo Tình huống là “lý thuyết lãnh đạo chu kỳ- đời sống” và rồi đã đề cập nhiều về nó trong tài liệu Quản Lý Hành vi Tổ chức: Sử dụng Tài nguyên Nhân lực. Kể từ đó Lãnh đạo Tình huống đã được dạy cho các giám đốc mọi cấp trong đa số công ty Fortune 500 cũng như các giám đốc của các tổ chức doanh nghiệp phát triển nhanh.

Do đó, sẽ là điều thích hợp nếu cuốn thứ tư này trong bộ sách Vị Giám Đốc Một Phút được dành cho đề tài Lãnh đạo Tình huống và cùng được Pat và Drea Zigarmi viết chung. Trong hơn mười năm nay hai vị này đã cùng tôi dạy, suy nghĩ lại và bổ sung những khái niệm Lãnh đạo Tình huống.

Những bạn biết Lãnh đạo Tình huống sẽ thấy rằng chúng tôi đã đem vào bản văn một số thay đổi – những thay đổi phản ánh các cuộc nói truyện với các đồng nghiệp của chúng tôi tại Công ty Huấn luyện và Phát triển Blanchard, kinh nghiệm riêng của chúng tôi cũng như các ý tưởng mà các giám đốc đã chia sẻ với chúng tôi. Sách này đánh dấu một thế hệ mới của tư tưởng Lãnh đạo Tình huống khiến chúng tôi có thể gọi nó là Lãnh đạo Tình huống II.

Pat, Drea và tôi hy vọng đây sẽ là một cuốn sách bạn đọc đi đọc lại cho tới khi việc sử dụng các kiểu lãnh đạo khác nhau trong công tác điều khiển và hỗ trợ công việc của người khác, trở thành bản tính thứ hai của bạn trong vai trò giám đốc và cha mẹ.

Kenneth Blanchard, Ph.D

TẢI VỀ BẢN EPUB

Phiên bản này chỉ dành cho thành viên Website, bạn vui lòng

hoặc Đăng ký thành viên.


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

Tạo Menu Online cho Nhà hàng, Quán cafe của bạn