Bạn hiện có: 

Lịch sử điểm hôm nay của bạn.

UserThời gianđiểmLý do
Vũ Vũ22/06/2024 3:03 Chiều2 điểm có người đã nhấn vào link bạn chia sẻ.
Vũ Vũ22/06/2024 3:01 Chiều1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
GIANG HOANG22/06/2024 3:00 Chiều-11 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook Trí óc minh mẫn
GIANG HOANG22/06/2024 2:58 Chiều1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Vũ Vũ22/06/2024 2:56 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Huỳnh Huy Đạt22/06/2024 2:06 Chiều1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Nam Lê Phương22/06/2024 11:20 Sáng1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
My Nguyễn Lê Diễm22/06/2024 10:59 Sáng1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Pham Thanh22/06/2024 9:38 Sáng1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
khanh le22/06/2024 9:24 Sáng1 điểmvì bạn đã đăng nhập.

30 LƯỢT TÍNH ĐIỂM GẦN NHẤT CỦA BẠN

UserThời gianđiểmLý do
Vũ Vũ22/06/2024 3:03 Chiều2 điểm có người đã nhấn vào link bạn chia sẻ.
Vũ Vũ22/06/2024 3:01 Chiều1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
GIANG HOANG22/06/2024 3:00 Chiều-11 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook Trí óc minh mẫn
GIANG HOANG22/06/2024 2:58 Chiều1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Vũ Vũ22/06/2024 2:56 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Huỳnh Huy Đạt22/06/2024 2:06 Chiều1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Nam Lê Phương22/06/2024 11:20 Sáng1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
My Nguyễn Lê Diễm22/06/2024 10:59 Sáng1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Pham Thanh22/06/2024 9:38 Sáng1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
khanh le22/06/2024 9:24 Sáng1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
khanh le22/06/2024 9:22 Sáng10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Võ Tấn Hậu22/06/2024 6:20 Sáng1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Tiến Dũng Đinh22/06/2024 4:55 Sáng1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Tran Tran22/06/2024 4:39 Sáng-11 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook Trí óc minh mẫn
Tran Tran22/06/2024 4:39 Sáng1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Châu Đặng22/06/2024 1:15 Sáng-11 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook 50 sắc thái - Ám ảnh
Châu Đặng22/06/2024 1:14 Sáng1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Châu Đặng22/06/2024 1:08 Sáng10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Đỗ Duy Minh22/06/2024 12:35 Sáng1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Phi Hoang21/06/2024 11:27 Chiều1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Phạm Tiến Hưng21/06/2024 10:36 Chiều2 điểm có người đã nhấn vào link bạn chia sẻ.
Lực Lê21/06/2024 8:50 Chiều1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Lực Lê21/06/2024 8:47 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Huỳnh Huy Đạt21/06/2024 8:27 Chiều2 điểm có người đã nhấn vào link bạn chia sẻ.
Đoàn Đức Anh21/06/2024 7:57 Chiều2 điểm có người đã nhấn vào link bạn chia sẻ.
Nguyễn Pháp21/06/2024 7:23 Chiều1 điểmvì bạn đã đăng nhập.
Linh Lê21/06/2024 5:48 Chiều-15 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook Email Marketing - Hành trình tiếp cận khách hàng với chi phí tối ưu
Linh Lê21/06/2024 5:48 Chiều2 điểm có người đã nhấn vào link bạn chia sẻ.
Linh Lê21/06/2024 5:46 Chiều2 điểm có người đã nhấn vào link bạn chia sẻ.
Khoi Tran21/06/2024 5:34 Chiều1 điểmvì bạn đã đăng nhập.