Bạn hiện có: 

Lịch sử điểm hôm nay của bạn.

UserThời gianĐiểmLý do
Quốc Kỳ Duyên04/02/2023 9:50 Chiều-10 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook Trò chuyện với vĩ nhân
Quốc Kỳ Duyên04/02/2023 9:45 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Nguyễn Quỳnh Đoan04/02/2023 8:16 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Nguyễn Thùy04/02/2023 7:39 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Huynh Thinh04/02/2023 7:11 Chiều-11 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook 14 nguyên tắc tăng trưởng thần tốc như Amazon
Vũ Linh Trang04/02/2023 7:09 Chiều-10 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook Hạnh phúc đến từ sự biến mất
Vũ Linh Trang04/02/2023 7:01 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Hoàng Anh Khôi04/02/2023 5:49 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Hà Thị Hồng Anh04/02/2023 2:55 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Phạm Tiến Hưng04/02/2023 1:46 Chiều2 điểm vì ai đó đã nhấn vào link bạn chia sẻ.
UserThời gianĐiểmLý do

30 LƯỢT TÍNH ĐIỂM GẦN NHẤT CỦA BẠN

UserThời gianĐiểmLý do
Quốc Kỳ Duyên04/02/2023 9:50 Chiều-10 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook Trò chuyện với vĩ nhân
Quốc Kỳ Duyên04/02/2023 9:45 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Nguyễn Quỳnh Đoan04/02/2023 8:16 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Nguyễn Thùy04/02/2023 7:39 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Huynh Thinh04/02/2023 7:11 Chiều-11 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook 14 nguyên tắc tăng trưởng thần tốc như Amazon
Vũ Linh Trang04/02/2023 7:09 Chiều-10 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook Hạnh phúc đến từ sự biến mất
Vũ Linh Trang04/02/2023 7:01 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Hoàng Anh Khôi04/02/2023 5:49 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Hà Thị Hồng Anh04/02/2023 2:55 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Phạm Tiến Hưng04/02/2023 1:46 Chiều2 điểm vì ai đó đã nhấn vào link bạn chia sẻ.
Nguyễn Thị Thu Hà04/02/2023 11:54 Sáng10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Phạm Tiến Hưng04/02/2023 9:45 Sáng2 điểm vì ai đó đã nhấn vào link bạn chia sẻ.
Phạm Nguyễn Hà04/02/2023 1:36 Sáng10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Hồng Thuỷ Thuỷ03/02/2023 10:34 Chiều-15 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook Trí nhớ không giới hạn
Mai Xuân Trường03/02/2023 10:10 Chiều-15 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook Tư duy nhanh và chậm (Tái bản)
bui duc long03/02/2023 7:16 Chiều-10 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook Đằng sau một ngai vàng - những âm mưu huỷ diệt Bill Gates
bui duc long03/02/2023 7:03 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Tạ Hữu Thắng03/02/2023 4:10 Chiều2 điểm vì ai đó đã nhấn vào link bạn chia sẻ.
viet cuong03/02/2023 2:56 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Phương Tiên03/02/2023 2:24 Chiều2 điểm vì ai đó đã nhấn vào link bạn chia sẻ.
Linh Trần03/02/2023 1:42 Chiều10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Vũ quang Ngọc03/02/2023 11:21 Sáng2 điểm vì ai đó đã nhấn vào link bạn chia sẻ.
Nguyễn Đặng03/02/2023 10:47 Sáng10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Lâm Bội Tuyền03/02/2023 10:37 Sáng-15 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook Trí nhớ không giới hạn
Hoàng Nguyễn03/02/2023 10:29 Sáng10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Chúc Bùi03/02/2023 10:16 Sáng10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Nguyễn Quốc Toàn03/02/2023 10:15 Sáng10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Nguyen Lien03/02/2023 10:11 Sáng10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
trân cường03/02/2023 9:14 Sáng10 điểm vì bạn đã gia nhập Hội.
Đoàn Quốc Chí03/02/2023 9:07 Sáng-10 điểm vì bạn đã tải cuốn eBook Sát Thủ Bán Hàng
UserThời gianĐiểmLý do