Mời bạn vào Group Zalo tặng eBooks miễn phí tại đây: https://zalo.me/g/aznvlu243

7 cách học tiếng Anh du kích

Cuốn sách phải đọc trước khi bỏ tiền học trung tâm. Cam kết tăng trình độ ngay sau khi đọc xong (mà chưa cần làm gì). Và nếu tiếp tục áp dụng, trình độ sẽ tăng cả trong lúc bạn ngủ (nên mới gọi là du kích.)