Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Tập 3: Chiến Lược Kinh Doanh Hiệu Quả

Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Tập 3: Chiến Lược Kinh Doanh Hiệu Quả
Thể loại:
Thẻ:

Cuốn Chiến lược kinh doanh hiệu quả là một yếu tố đảm bảo sự thành công tối ưu cho mọi tổ chức. Cuốn sách trình bày tất cả chủ đề quan trọng để bạn có được một nền tảng kiến thức cơ bản cùng sự khởi đầu đầy tự tin khi hoạch định và thực hiện chiến lược cho tổ chức của mình:

– Phân tích các yếu tố của mô hình SWOT,

– Lựa chọn chiến lược phù hợp với hoạt động kinh doanh,

– Xác định các nguồn lực cần thiết khi hoạch định chiến lược,

– Cân nhắc yếu tố con người khi xây dựng chiến lược,

– Đối phó với những thách thức khi thực hiện chiến lược…


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

Mời bạn tham gia bình luận