Tóp Tóp A Bờ Cờ

“Tóp Tóp A Bờ Cờ” là tất cả những nội dung thông tin từ cơ bản, khái quát nhất đến chuyên sâu nhất trên nền tảng tiktok.

Đọc cuốn sách này bạn sẽ hiểu được:

1. Định nghĩa về tiktok theo kiểu “bình dân học vụ”

2. Tiktok – “Cơ hội 10 năm có 1” hay thời cơ “chưa từng có” cho người bán hàng online?

3. Ba bí mật khiến Tiktok thách thức vị trí thống trị của Facebook, Shopee

4. Hành trình khách hàng và ba loại content phổ biến trên Tiktok

5. Phân biệt Seller, Creator

6. Cách thức đăng ký, thiết lập Tiktok Shop

7. Kho nhạc không bị đánh bản quyền

8. Khẩu quyết tâm pháp để thành công trên tiktok

9. Sợ lược về luật cấm trên tiktok.

Nếu bạn muốn kinh doanh tốt hơn thì đừng bỏ qua nền tảng này và cũng đừng vội bỏ qua cuốn sách này.


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

Mời bạn tham gia bình luận