Quà tặng: Bộ trọn eBooks Happy Life nổi tiếng của Ken Honda, bạn xem tại đây

Ước hẹn với sự sống

Ước Hẹn Với Sự Sống – Kinh Người Biết Sống Một Mình Paperback – January 1, 1997. Kinh nói: “Có tu tập theo giáo pháp của các bậc hiền nhân” nghĩa là có thực tập sống trong hiện tại và quán chiếu vạn pháp để thấy được tự tính vô thường, và vô ngã của chúng.