Công nghệ lớp 12

Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 12 được biên soạn kỹ lưỡng theo chuẩn chung thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung sách được trình bày logic với các phần kiến thức và bài tập liên kết theo từng chủ điểm giúp học sinh dễ tiếp cận, dễ nắm bắt, ghi nhớ kiến thức và thực hành.

Mục lục:

 • Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống
 • Bài 2: Điện trở – tụ điện – cuộn cảm
 • Bài 3: Thực hành: Điện trở – tụ điện – cuộn cảm
 • Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC
 • Bài 5: Thực hành: Điôt – Tirixto – Triac
 • Bài 6: Thực hành: Tranzito
 • Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều
 • Bài 8: Mạch khuyếch đại – Mạch tạo xung
 • Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản
 • Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều
 • Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc
 • Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng Tranzito
 • Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển
 • Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu
 • Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
 • Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
 • Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
 • Bài 18: Máy tăng âm
 • Bài 19: Máy thu thanh
 • Bài 20: Máy thu hình
 • Bài 21: Thực hành: Mạch khuyếch đại âm tần
 • Bài 22: Hệ thống điện quốc gia
 • Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha
 • Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác
 • Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba pha
 • Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha
 • Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha
 • Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
 • Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
 • Bài 30: Ôn tập


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

Tặng bạn cuốn eBook: "Để không MẤT thêm một KHÁCH HÀNG nào nữa"