Mời bạn vào Group Zalo tặng eBooks miễn phí tại đây: https://zalo.me/g/aznvlu243

Địa lý lớp 12 nâng cao

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 12 Nâng Cao được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm năm phần :Địa lý tự nhiên ;Địa lý dân cư ;Địa lý kinh tế; Địa lý các vùng kinh tế ;Địa lý địa phương …

Mục lục Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 12 Nâng Cao :

ĐỊA LÝ VIỆT NAM

PHẦN I – ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

 • Vị trí địa lý và lịch sử phát triển lãnh thổ
  • Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
  • Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
  • Bài 4-5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
 • Đặc điểm chung của tự nhiên
  • Bài 6-7. Đất nước nhiều đồi núi
  • Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
  • Bài 9-10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
  • Bài 11. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (hết phần phân hóa Bắc Nam và Đông Tây)
  • Bài 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo: hết phần phân hóa theo độ cao)
  • Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
 • Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
  • Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
  • Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

PHẦN II – ĐỊA LÝ DÂN CƯ

 • Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta
 • Bài 17. Lao động và việc làm
 • Bài 18. Đô thị hóa
 • Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích

PHẦN III – ĐỊA LÝ KINH TẾ

 • Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 • Địa lý các ngành kinh tế
  • 1. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp
   • Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
   • Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp
   • Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
   • Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
   • Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
  • 2. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
   • Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp
   • Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
   • Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
   • Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
  • 3. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
   • Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
   • Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại

PHẦN VI – ĐỊA LÝ CÁC VÙNG KINH TẾ

 • Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng
 • Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng Sông Hồng
 • Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ
 • Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ
 • Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
 • Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
 • Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
 • Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long
 • Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo
 • Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

PHẦN V – ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG

 • Bài 44. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!

Mời bạn tham gia bình luận

Làm thế nào để TĂNG DOANH THU cho NHÀ HÀNG, QUÁN CAFE của bạn?