Vị giám đốc một phút (Xây dựng đội ngũ thành tích cao)

Trước đây trong lịch sử làm việc chưa bao giờ khái niệm về sự chung sức lại tỏ ra quan trọng hơn đối với việc điều hành các tổ chức như hiện nay. Với những thay đổi nhanh chóng về xã hội, kỹ thuật và thông tin xảy ra từng ngày, từng giờ, xã hội chúng ta đang phải đối diện với những căng thẳng chưa từng có trước đây. Các tổ chức trở nên phức tạp hơn và tranh cạnh nhau hơn. Đã hết rồi, thời chỉ trông cậy vào một ít người thật giỏi để chúng ta nắm vị trí hàng đầu. Nếu muốn sống còn, chúng ta phải nghĩ ra những cách khai thác sáng kiến và tiềm năng của con người ở mọi tầng lớp.

Nếu liên kết những thay đổi này với việc thay đổi con người, một sự thay đổi các giá trị, thay đổi quan niệm đạo đức cổ truyền về sự làm việc, bạn sẽ ngày một đòi hỏi hơn phải có những cơ cấu tổ chức mới và một định nghĩa mới về lãnh đạo. Con người đang đòi hỏi nhiều hơn. Họ muốn hoàn thành nhiệm vụ và được trả lương cao.

Vì thế trong công tác quản lý, người ta có khuynh hướng tham dự, một khuynh hướng mạnh đến nỗi có thể được gọi là Cuộc Cách Mạng Thứ Ba. Một cơ cấu tổ chức mới gọi là đội ngũ đang tăng dần quyền sở hữu và lòng tận tâm, khuyến khích óc sáng tạo và xây dựng các kỹ năng. Nhà lãnh đạo của thời nay phải là người làm cho người khác có đủ năng lực để làm việc và là một người biết lãnh đạo nhóm – không phải chỉ là một người lãnh đạo nhóm hiệu quả không thôi mà còn là một thành viên hiệu quả của nhóm.

Vị Giám Đốc Một Phút Xây Dựng Những Đội Ngũ Thành Tích Cao sẽ trình bày một bản đồ rõ ràng dẫn đường cho cuộc hành trình đi tới những đội ngũ có nhiều năng suất hơn và đạt được thành tích cao hơn. Hy vọng cuốn sách này là nguồn thông tin hữu ích đối với bạn và đội ngũ của bạn, cũng như đối với những người khác.

TẢI VỀ BẢN EPUB

Phiên bản này chỉ dành cho thành viên Website, bạn vui lòng

hoặc Đăng ký thành viên.


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!