Vị giám độc một phút (đưa các nguyên tắc vào thực tế)

Ở hồi cuối của “VỊ GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT”, chàng trai thông minh, người đi tìm một giám đốc hiệu quả, đã học được ba điều bí mật của Vị Giám Đốc Một Phút. Anh nhận ra rằng ba điều bí mật đó chính là căn bản của phương pháp quản lý hiệu quả.

Anh đã học thuộc các bí mật Một Phút, và cuối cùng việc không thể tránh được đã xảy ra: Anh đã trở thành một vị Giám Đốc Một Phút (GĐMP).

Anh Đặt Mục Tiêu Một Phút.

Anh Khen Thưởng Một Phút.

Anh Khiển Trách Một Phút.

Trong hồi hai này, một giám đốc lão thành (GĐLT) nghi ngờ không biết việc dùng thường nhật ba bí mật đó có thật sự tạo ra khác biệt trong thành tích hay không. Bức xúc với vấn nạn này, ông đi tìm lời giải đáp nơi vị tân GĐMP. Và ông đã học được cách đưa các nguyên tắc của “VỊ GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT” vào thực tế một cách hệ thống để đạt được mức tuyệt hảo.

Cuốn sách này là bạn đồng hành với cuốn nguyên bản (VỊ GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT). Nó là một dụng cụ thực tiễn có thể được dùng một cách độc lập để thực hiện ba bí mật của Giám Đốc Một Phút nhưng nó có thể là một kinh nghiệm phong phú hơn nếu bạn đã đọc cuốn VỊ GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT rồi.

Chúng tôi hy vọng bạn áp dụng và dùng những gì mà vị GĐLT đang học và bạn sẽ thấy được sự khác biệt trong cuộc sống của bạn và của những người cùng làm việc với bạn.

TẢI VỀ BẢN EPUB

Phiên bản này chỉ dành cho thành viên Website, bạn vui lòng

hoặc Đăng ký thành viên.


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!